Skip links

AMS strømmåler

Automatisk måleravlesning

Innen 1.1.2019 skal samtlige nettkunder i Norge ha byttet til automatisk måleravlesning via såkalte AMS-målere (Avanserte Måle- og Styringssystemer).

Det gir deg mange fordeler:

  • bedre informasjon om strømforbruket ditt
  • mer nøyaktig avregning
  • mulighet for automatisk styring av forbruket
  • du slipper å lese av forbruket hver måned

De nye, smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes ut. I tillegg vil vi kunne bruke informasjonen til å oppdage avvik og drifte nettene mer effektivt, som igjen kan slå ut i lavere nettleie.

AMS-målerne vil kunne gi deg løpende informasjon om eget forbruk. Dette gjør at du kan effektivisere og redusere strømforbruket – og med det spare både penger og miljøet. Vi bistår deg gjerne med gode råd og innspill om hvordan du kan styre forbruket på en effektiv måte, uten at det går ut over komforten.

 

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Nettside av GP Marked