Skip links

Spot Måned

Vi endrer navn på strømproduktet Innkjøpspris til Spot Måned. 

Produktet Innkjøpspris har endret navn til Spot Måned. Dette skal reflektere at det er et rent spotprodukt. Kundene får nå månedsprisen på Nord Pool + det avtalte påslaget på 5,95 øre/kWh. Tidligere har vi lagt til et justert prisledd fordi vi kjøper inn kraft til våre kunder etter deres faktiske forbruk per time, hvilket normalt er litt forskjellig fra månedsprisen på Nord Pool. Forbrukerne bruker ofte litt mer i den perioden strømprisen er litt dyrere. Innkjøpspris har i lang tid vært et veldig vanlig strømprodukt, men det er kanskje i ferd med å fases ut etter at de fleste husstander har fått installert automatiske strømmålere med timesmåling. Forbrukerrådet har kritisert innkjøpsprisproduktet fordi enkelte strømselskap har lagt andre påslag inn i dette prisleddet. Selv om Smart Energi ikke har lagt på slike skjulte påslag så velger vi allikevel å endre produktnavn for å gjøre det enklere for kunder å forstå produktet.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked