Skip links

Personvern

Slik behandler vi personopplysningene dine

Vi er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person som for eksempel fødselsnummer, kontaktinformasjon og målernummer.

Follo Energi er en del av Smart Energi (org. nr. 995 287 889). Follo Energi er fortsatt selskapets merkevare og en aktør i lokalmarkedet.

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at Smart Energi skal kunne opprette avtale med deg og gi deg god kundebehandling. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre energiavtaler og -tjenester.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Hos oss er behandlingsansvarlig administrerende direktør i Smart Energi.

Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?

Smart Energi innhenter som regel personopplysninger direkte fra deg, men noen ganger henter vi det fra din representant, kredittinformasjonsregistre, offentlige registre eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre produkter og tjenester.

Dette er informasjon vi innhenter:

• Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, kjønn og navn
• Kontaktinformasjon: Telefon-/mobilnummer, e-postadresse og postadresse
• Finansiell informasjon: Betalings-/transaksjonsdata og kreditthistorikk
• Informasjon om målepunkt og strømforbruk
• Lovpålagte opplysninger der det er pålagt

Registrerer du deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig innlogging, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir for det.
I tillegg kan vi motta et automatisk varsel hvis du åpner et nyhetsbrev eller klikker på en lenke i et nyhetsbrev.
Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier, sender oss en epost, bruker vår chatbot eller fyller ut en kundeundersøkelse.

Cookies og lignende teknologier
Hvis du bruker vår nettside samler vi informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på din datamaskin, nettbrettet eller mobiltelefonen for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Informasjonskapsler er ikke skadelige; de er ikke dataprogrammer og kan ikke brukes til å distribuere datavirus.
Du kan endre innstillingene for informasjonskapsel når som helst ved å klikke på “informasjonskapselinnstillinger” til venstre nederst på siden. I tillegg kan du velge å konfigurere nettleseren din på en slik måte at ikke-funksjonelle cookies blir nektet.

Hva bruker vi dataene til?

De viktigste formålene vi bruker din personlige informasjon til er:

Å inngå og administrere produkt- og tjenesteavtaler (oppfylle en kontrakt)
Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger for å inngå en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester.

Til nyhetsbrev og kundeanalyse (berettiget interesse)
Vi analyserer også generelle trender for strømforbruk og kundepreferanser slik at vi kan utvikle bedre produkter og tjenester. Vi bruker Google Analytics til å samle besøksstatistikk for å forbedre nettsiden vår. Datautveksling med andre Google-tjenester er deaktivert og IP-adresser er anonymisert.

I tillegg bruker opplysninger om deg som kunde til å sende nyhetsbrev og nyttig informasjon i kundeforholdet. Når du som strømkunde har samtykket til det, kan våre strømselskaper også bruke dine personlige opplysninger til å sende deg markedsføringsmeldinger. For å vite hva som er relevant for deg, kan vi bruke automatiske verktøy til å analysere dine personlige opplysninger.  Vi bruker forskjellige kanaler for våre markedsføringsmeldinger, for eksempel e-post og sosiale medier, og du kan tilbakekalle din tillatelse til å sende markedsføringsmeldinger eller gjøre en innsigelse når som helst. Endringer i ditt samtykke kan du gjøre på «min side», i app, følg instruksjonene i den relevante markedsføringsmeldingen eller kontakte oss.

Når vi er pålagt av myndighetene (rettslig forpliktelse)
Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Når deler vi data med tredjepart?

Smart Energi bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT- og betalingstjenester, samt bistå med markedsføring. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Det stilles særskilte krav dersom vi inngår avtale med underleverandører utenfor EØS og EU. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) eller Privacy Shield med leverandøren for å sikre at personvernet og rettighetene til de registrerte er godt ivaretatt.
Smart Energi må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, og andre utenforstående.

Hvordan ivaretar vi sikkerhet?

Smart Energi tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk. Sentrale områder innen informasjonssikkerhet er blant annet risikovurderinger, avviksrapportering, tilgangsstyring og- kontroll, samt tekniske sikringstiltak som logging, backup og kryptering.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn og retting
Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Mesteparten av informasjon vi har om deg som kunde, finner du ved å logge inn på «min side» på vår nettside eller via app. Her kan du også administrere samtykkene dine. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med kundeservice. Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med innsyn. For utlevering av personinformasjon, trenger vi en skriftlig og undertegnet henvendelse fra deg. Svaret sendes til din folkeregistrerte adresse, alternativt via «Min Side». Svarfrist for henvendelser om innsyn er 30 dager.
Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Oppbevaring og sletting
Vi lagrer personopplysningene dine etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer. Når vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å lagre personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.
Vi kan bruke anonymiserte data til forskning og utvikling. Navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon vil da bli fjernet.

Dataportabilitet
Du kan be om at opplysningene om deg og din avtale overføres til en annen behandlingsansvarlig. Utlevering skjer da i et maskinlesbart format.

Henvendelser

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon.

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi deg særskilt om det.

———————————

Konkurranseregler

Konkurranseregler for deg som deltar i våre konkurranser.

Nettside av GP Marked